Friday, December 8, 2023

2.6 mln dollarë në dispozicion të komunave për projekte, drejtori Rexhepi nënshkruan marrëveshje me UNDP

Sot me kënaqësinë më të madhe e nënshkrova marrëveshjen me z. Armen Grigorjan, përfaqësues i përhershëm i UNDP-së për realizimin e projektit: Ndërtimi i kapaciteteve komunale për implementimin e projekteve – faza 2.

Komunat dhe qendrat do të kenë mjete plotësuese në shumë prej 1.6 milionë dollarë për përpunimin e dokumentacionit teknik cilësor për të cilin viteve të kaluara ka treguar se ka mungesë.

Vazhdojmë të punojmë në favor të qytetarëve dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës njëlloj për të gjithë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vlera e projektit është 2.612.516 dollarë prej të cilëve 500.000 janë bashkëfinancim i Byrosë për Zhvillim Rajonal.