Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbahet seanca e radhës, gjegjësisht seanca e 101 me një pikë të vetme të rendit të ditës – pyetjet e deputetëve.

Seanca si zakonisht realizohet çdo të enjte të fund-muajit. Kjo seancë me pyetje deputetësh do të jetë seanca e parë për këtë vit.

Sipas traditës të parët që do t’i parashtrojnë pyetje kryeministrit dhe ministrave janë deputetët e opozitës, megjithatë paraprakisht deputetët duhet t’i pranojnë përgjigjet me shkrim dhe të deklarohen nëse janë të kënaqur apo jo.