Komisioni Rregullator për Energjetikë solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,98 % në raport me vendimin e datës 1.2.2023.

Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) ulet për 2,00 den/l.

Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) ulet për 2,00 den/litër dhe
tani do të jetë 78,50 den/lit.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 si dhe
të Mazutit M-1 SU nuk ndryshojnë.

Nga data 4.2.2023, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95 84,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98 86,00 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) 80,00 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 78,50 (denarë/litër