Friday, December 8, 2023

Spasovski: U asgjësuan 1.4 ton lëndë narkotike

“Sonte në prani të kryesisë së MPB-së, përfaqësues nga Misioni i OSBE-së në Shkup, atashe policorë, bashkëpunëtorë, janë asgjësuar rreth 1.400 kilogramë lloje të ndryshme narkotike dhe rreth 270 copë armë të ndryshme, të sekuestruara në vitin 2022 në bazë të vendimeve gjyqësore të formës së prerë të marra pas përfundimit të procedurës penale, si dhe në bazë të vendimeve gjyqësore për anulimin e tyre. Dëshiroj të theksoj se brenda gjashtë muajve ky është shkatërrimi i dytë me gjithsej rreth 12 tonë të llojeve të ndryshme të drogave dhe substancave psikotrope të asgjësuara”, deklaroi ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski.

“Vitin e kaluar 2022 e përfunduam me sekuestrimin e një numri rekord prej 2.4 ton drogë dhe 20 tonë prekursorë, u shtypën 12 grupe të organizuara kriminale me mbi 660 krime dhe u zbuluan 770 autorë krimesh.

Në luftën kundër tregtisë ilegale të armëve kemi pasur mbi 18% rritje të aktivitetit zbulues me 127 armë dhe 5.103 municion të zbuluar”, theksoi ministri Spasovski dhe theksoi se kjo, sikur edhe asgjësimi i mëparshëm i lëndëve narkotike, është rezultat i një shkatërrimi të madh nga numri i veprimeve të vazhdueshme operacionale dhe aktiviteteve të kryera nga MPB në vitet e kaluara me qëllim parandalimin e tregtisë së paligjshme të drogës dhe prekursorëve.