Monday, October 2, 2023

Kovaçevski: Mbetemi të përkushtuar në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore

Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka shkruar se sot me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare, e festojmë rëndësinë dhe bukurinë e gjuhës që e formëson identitetin dhe trashëgiminë tonë kulturore.

“Gjuha jonë amtare nuk është vetëm mjet për komunikim, por edhe pasqyrim i historisë, traditave dhe vlerave tona, të transmetuara nga brezi në brez. Si një shoqëri e shumëllojshme dhe shumëgjuhëshe, Maqedonia e Veriut është krenare për trashëgiminë e saj të pasur linguistike, të përbërë nga shumë gjuhë dhe dialekte. Secila nga këto gjuhë ka bukurinë e saj unike dhe kontribuon në pasurinë kulturore të vendit tonë”, tha Kovaçevski me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.

Kryeministri thekson se në këtë ditë e njohim rëndësinë e gjuhës sonë amtare dhe rolin jetësor që e luan në ruajtjen e trashëgimisë sonë dhe promovimin e identitetit tonë kulturor.