Ministri i ekonimsë Kreshnik Bekteshi në pres koferencën e sotme i është kundërpërgjigjur kërcënimeve të furrtarëve në kuadër të Lidhjes së Odave ekonomike të ciëlët paralajmëruan se në rast se qeveria ngrinë çmimin e bukës në 33 denarë , do të ndërpresin prodhimin e tyre, për shkak se do të shkaktonte humbje ditore të furrtarëve nga 3.000 deri në 15.000 euro.

Bekteshi tha se se në rast se furrtarët e ndërprejnë prodhimin e tyre, qeveria ka dispozita ligjore ku mund të sanksionojnë.

Ndryshe qeveria sot ka shfuqizuar masën për energji të subvencionuar për prodhuesit e produkteve ushqimorë bazë, ndërsa ka ngrirë çmimin e bukës në 33 denarë.