Monday, October 2, 2023

Furrat e bukës në Maqedoninë Lindore kanë vendosur për çmimin e bukës nga 30 në 32 denarë

Të gjitha ulën çmimet e bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë nën çmimin e ngrirë prej 33 denarë, kështu që çmimet kryesisht variojnë nga 30, 31 dhe 32 denarë. Vetëm një prodhues i bukës ka vendosur për çmim prej 33 denarë, ndërsa një ka zbritur në 29 denarë.

Në marketet e Shtipit janë bosh vetëm raftet për bukë nga Shkupi, ndërsa bukë marrin rregullisht nga furrat e tjera të qytetit dhe nga prodhuesit fqinjë nga Vinica dhe Probishtip. Të gjitha ulën çmimet e bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë nën çmimin e ngrirë prej 33 denarë, kështu që çmimet kryesisht variojnë nga 30, 31 dhe 32 denarë. Vetëm një prodhues i bukës ka vendosur për çmim prej 33 denarë, ndërsa një ka zbritur në 29 denarë.

Të njëjtin çmim të bukës e ka mbajtur vetëm prodhuesi më i madh i Shtipit, furra e kompanisë tregtare “Makpromet”. Ky prodhues edhe pas vitit të ri e ka zbritur çmimin e bukës për 31 denarë dhe me atë çmim shitet edhe këto ditë pas ngrirjes dhe siç është paralajmëruar edhe pse ekziston mundësia e çmimit prej 33 denarë, nuk do ta ndryshojë çmimin. Çmimi tashmë i përcaktuar prej 31 denarë, ndërsa ai i copëtuar është 32 denarë.

“Për të dytën ditë nuk kemi marrë bukë nga prodhuesit nga Shkupi, të cilët deri më tani shpërndanin rregullisht bukë, kështu që dje dhe sot raftet për bukë nga ‘Zito Lux’ kanë mbetur bosh. Për pjesën tjetër të bukës nga rajoni nuk kemi ndërprerje dhe furrat e bukës i përmbahen çmimit të ngrirë të vendosur dhe për më tepër i kanë ulur çmimet nga 29 në 32 denarë. Konsumi i miellit është rritur këtë javë. Qytetarët thonë se kanë filluar të gatuajnë dhe pjekin bukën e tyre”, thonë punonjës të marketeve në Shtip.