Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton qytetarët se sipas Ligjit për mbështetje financiare të kategorive të rrezikuara të qytetarëve për përballje me krizën energjetike, listat e përfituesve të mbështetjes financiare sipas këtij ligji janë publikuar në ueb faqen e Ministrisë.

Mjetet financiare për përfituesit e mbështetjes financiare për përballimin e krizës energjetike do të paguhen më 13 mars 2023.

LINK PËR LISTËN: https://mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-spisoci-mart.nspx

Ankesa mund të dorëzohet përmes arkivit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose përmes e-mailit: [email protected]