Për shkak të intervenime teknike, zëvendësues të kapakëve dhe ndërlidhje të gypave lidhës sot do të kenë ndërrerje të ujit disa pjesë të qytetit, informojnë nga Qendra për menaxhim me kriza (QMK) në bazë të raportimeve të marrë nga NP “Ujësjellës dhe kanalizim”.

Siç theksohet në kumtesë për shkak të intervenim teknik të kapakut f-600 milimetra në stacionin e filtrimit Gazi Babë është e mundur ndërprerja e furnizimit me ujë në lagjen Çair, Fusha e Tophanes, Shkup Veri, Butel 2, si de në zonën e lartë në Zhelezarë dhe Autokomandë. Intervenimi teknik ka flluar në ora 9.00.