Kryetari i komunës së Pllasnicës, Alija Jaoski sot ka nënshkruar marrëveshjen për rekonstruimin e shkollës Junus Emre në fshatin Liciçan të komunës së Pllasnicës.

Të nderuar qytetarë,

Sot është nënshkruar marrëveshja në të cilën lëndë e kësaj marrëveshjeje është realizimi i punëve, sipas projektit teknik të përgatitur dhe lëndë-llogaritjes të përgatitur nga komuna e Pllasnicës, në kuadër të aktivitetit – Realizim i projektit për efikasitetin energjetik dhe rekonstruimin e fshkollës Junus Emre në fshatin Lisiçan në komunën e Pllasnicës. Bartësi i investimit është Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planifik Jugperëndimor. Po vazhdojmë me realizimin e një numri të madh projektesh që do të ketë një rëndësi të madhe për qytetarët.

Me respekt,

Kryetari Alija Jaoski

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6084420761671987&set=pcb.6084420845005312