Kuvendi sot do të mbajë vazhdimin e seancës së 51-të dhe të 71-të. Në kuadër të seancës së 51-të, duhet të votohet për Propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal duhet të votohet në lexim të parë.

Në rendin e ditës të seancës janë edhe tri zgjidhje ligjore në lexim të parë.

Në kuadër të seancës së 71-të, megjithatë, duhet të shqyrtohen disa pika, mes të cilave raportet vjetore për punën e Avokatit të Popullit, Këshillit Gjyqësor dhe Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit, të trija për vitin 2021.