Monday, October 2, 2023

Sot përfundon detyrimi për posedimin e pajisjeve dimërore në automjete

Sot përfundon zyrtarisht detyrimi për posedimin e pajisjeve dimërore në automjete.

LAMM rikujton se obligimi ligjor për posedim të detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete ka filluar më 15 nëntor të vitit të kaluar, dhe zgjat deri më 15 mars të këtij viti, pra deri më sot.

Ndryshe, dënimi për mosmbajtjen e pajisjeve të detyrueshme dimërore është 45 euro në denarë, përkatësisht 25 pikë negative sipas Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor.