Saturday, December 2, 2023

Janë bërë pagesat e bursave dhe subvencionimi i racioneve për studentë

Pagesat e mjeteve në  bazë të bursave për nxënës dhe studentë për përfituesit e rinj dhe  ata aktual janë realizuar. Nxënësit të cilët e kanë fituar këtë të drejtë në vitin shkollor  2022-2023 në llogaritë e tyre kanë marrë 7 bursa mujore, ndërsa studentët 6 bursa mujore.  Përfituesve aktual u janë paguar mjetet për muajin shkurt dhe mars, njoftojnë nga qeveria, përcjell KlanM.

“Gjithashtu është realizuar pagesa rrjedhëse në bazë të racionit të subvencionuar  të  mbi 29 mijë studentëve që kanë fituar të drejtën e tyre në një nga muajt e kaluar. Me këtë MASH-i  kompensoi të gjitha detyrimet financiare ndaj nxënësve dhe studentëve të parapara përfundimisht me muajin vijues. Njëkohësisht ju rikujtojmë se  me iniciativë të Ministrisë, përfituesit e bursave për nxënës dhe studentë të cilët e kanë përfituar këtë të drejtë në një nga vitet e kaluara shkollore dhe kanë marrëveshje aktive për shfrytëzimin  e bursës, nga ky vit do të përfitojnë shumë mujore më të lartë gjegjësisht identike me shumat  që i marrin bursistët  e rinj. Për të ushtruar të drejtën e rritjes së shumës mujore të bursës, duhet të dorëzohet aneks i marrëveshjes së plotësuar dhe të nënshkruar (në tre ekzemplarë) për bursën përkatëse”, thuhet më tej në njoftimin e Qeverisë./KlanMacedonia