Administrata për ekzekutimin e sanksioneve në koordinim me burgun e Idrizovës dhe organet e sigurisë, dhe në bazë të informacioneve të mbledhura për gjendjen e sigurisë në burgun e Idrizovës, të cilat informacione tregojnë për dyshime se janë duke u ndërmarrë veprime të kundërligjshme nga persona e burgosur, të cilat do krijuar kushte për arratisje të organizuar nga objekti, në dy muajt e fundit është ngritur niveli i sigurisë për të marrë informacione më të detajuara dhe për të kontrolluar besueshmërinë e tyre.
Si rezultat i këtyre aktiviteteve, në rrethin e departamentit të mbyllur u zbulua vendi i mundshëm nga ku personat e burgosur mund të realizonin plane të tilla, ndërsa aty është forcua më tej siguria.
Duke qenë se bëhet fjalë për objekte të vjetra me ndërtim të fortë që janë jashtë përdorimit, pas procedurës së prokurimit publik është përzgjedhur një kompani me aktivitet të duhur për shembjen e objekteve të përmendura.
Pasi u arrit marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Brendshme për të ofruar ndihmë në realizimin me forcat e veta, sot më 21 mars 2023 në orën 07:00 ka filluar shembja e objekteve të zbuluara. Në të njëjtën kohë, rreth repartit u bënë disa gërmime, gjatë të cilave u gjet një tunel i papërfunduar nëntokësor rreth 50 metra i gjatë në lëvizje nga ndërtesat që shemben në murin e gardhit.
Pas kryerjes së aktiviteteve të planifikuara dhe rrënimit të përfunduar, pasdite organet kompetente ndodhen në terren për të hetuar të gjitha rrethanat për të konstatuar të gjitha faktet deri në zbardhjen e plotë të rastit. /RTM/