Kazinot janë subjekte të kontestuara dhe në vende të ndryshme kanë qasje të ndryshme në lidhje me legjislacionin dhe moralin e tyre. Disa argumente tregojnë se kazinot janë të dëmshme për shoqërinë.

Disa nga argumentet kryesorë që përdoren kundër kazinove janë se ato nxisin sjellje të rrezikshme dhe shpenzime të tepërta në njerëzit që luajnë në to. Disa njerëz mund të kalojnë kohën e tyre dhe të humbin para të cilat mund t’i kenë nevojë për nevojat e tyre të përditshme ose të ardhmen e tyre. Gjithashtu, në disa raste, kazinot mund të bëhen qendra e aktivitetit të paligjshëm dhe kriminalitetit.

Ndërsa për dallim nga kazinot, bibliotekat janë institucione shumë të rëndësishme për komunat. Ata ofrojnë akses në burime të ndryshme të informacionit dhe kulturës dhe janë vendet ku qytetarët mund të studiojnë, marrin udhëzime dhe këshilla, dhe përmirësojnë shkathtësitë e tyre në një sërë fushash.

Në komunat, bibliotekat kanë një rol të veçantë në përparimin dhe zhvillimin e komunitetit. Ato mund të ndihmojnë në rritjen e nivelit të arsimimit dhe kulturës, duke siguruar akses në libra dhe burime të tjera të informacionit. Bibliotekat mund të ndihmojnë në rritjen e përfshirjes sociale dhe ndërkulturore, duke u bërë vendet e takimit për njerëzit e komunitetit për të ndarë ide dhe përvoja.

Përveç kësaj, bibliotekat mund të ndihmojnë në zhvillimin e turizmit dhe industrisë së vogël dhe të mesme, duke ofruar informacion dhe shërbime për vizitorët dhe duke ndihmuar në promovimin e kulturës dhe historisë së zonës.

Prandaj, nevoja për biblioteka në komuna është shumë e rëndësishme dhe ato duhet të mbështeten dhe të promovohen si një burim i rëndësishëm për zhvillimin e komuniteteve lokale.