Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendimin, me të cilin pas mesnate bëhet ndryshimi i çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës. 

Çmimi i shitjes me pakicë i EUROSUPERIT BS-95 rritet për 1,00 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i ЕUROSUPERIT BS-98 rritet për 1,50 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 0,550 den/kg .

Çmimi i shitjes me pakicë i ЕURODIZELIT (D-Е V) ulet për 1,00 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) ulet për 1,50 den/litër.

Pas mesnate çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

  • Benzinë motori EUROSUPER BS – 95 82,00 (denarë/litër),
  • Benzinë motori EUROSUPER BS – 98 84,50 (denarë/litër),
  • Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 73,00 (denarë/litër),
  • Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 72,00 (denarë/litër),
  • Mazut М-1 SU 37,628 (denarë/kilogram).

Tregtarët me shumicë dhe pakicë me derivate të naftës dhe lëndë djegëse për transport, mund t’i formulojnë çmimet edhe më të ulëta se çmimet më të larta që janë përcaktuar.