Monday, May 29, 2023

Llukarevska: Rritja e pagave dhe pensioneve është dëshmi se kemi zgjidhje reale për qytetarët

Llukarevska në mbledhjen me kryetarët e komisioneve partiake të LSDM-së u shpreh se komisionet janë pjesë e rëndësishme e funksionimit të partisë, posaçërisht në krijimin e masave dhe politikave për programet e lSDM-së.

“Pjesa më e madhe e premtimeve në zgjedhjet parlamentare 2020 janë realizuar ose janë në fazën e realizimit”, u shpreh Llukarevska.

Sipas saj, rezultatet e arritura janë dëshmi se komisionet e LSDM-së kanë kapacitete dhe dinë të vlerësojnë dhe krijojnë zgjidhje që janë në interes të qytetarëve.