Njerëzimi shoqërohet nga sëmundje të ndryshme dhe sëmundje më serioze gjatë gjithë ekzistencës së saj. Prandaj, një nga profesionet më të vjetra në Tokë është specialiteti i një mjeku. Secili prej atyre që e ka përkushtuar veten në këtë profesion të vështirë, fillon rrugën e tij mjekësore me betimin e Hipokratit. Në fund të fundit, është parimi i këtij themeluesi të mjekësisë për trajtimin jo të një sëmundje, por të një pacienti, duke marrë parasysh të gjitha karakteristikat e tij individuale, sot është baza e të gjithë ilaçeve.

Falë bashkëpunimit të vendosur të mjekëve, sëmundjet e tilla të frikshme si murtaja dhe lisi, antraksit dhe tifos , lebra dhe kolera u mundën. Dhe sot efekti i kujdesit mjekësor ndaj një personi shumë shpesh varet nga përpjekjet e përgjithshme të mjekëve nga disa vende të botës, pavarësisht nga kombësia, shtetësia dhe mosha e tyre. Bashkimi për shpëtimin e jetës njerëzore, njerëzit në veshjen e bardhë ndonjëherë bëjnë mrekullitë e shërimit të pacientëve të tyre. Ende hipokrati në kohën e duhur pohoi, se nganjëherë pacienti i dënuar mund të shërohet, nëse ai do të jetë plotësisht i siguruar nga mjeshtëria e mjekut.

Dita Kombëtare e Mjekëve bie më 30 mars të çdo viti. U krijua për të njohur mjekët, punën e tyre dhe kontributet e tyre në shoqëri dhe në komunitet. Iniciatori i kësaj festë ishte Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) dhe organizata humanitare Médecins Sans Frontières. Jeta e përditshme e këtyre mjekëve është një shqetësim i pafund vetëmohues për ruajtjen e shëndetit dhe jetës së pacientit. Nuk është për asgjë që profesioni i një mjeku është konsideruar në çdo kohë më fisnik dhe i nderuar.

Për stafin e shoqatës “Mjekët pa Kufij”, nuk ka rëndësi fare se çfarë nacionaliteti është një person, ose çfarë feje ai deklaron. Ato ndihmojnë viktimat e epidemive dhe katastrofave të ndryshme, konflikte të armatosura ose sociale. Pa dallim ose diskriminim, këta njerëz vetëmohues punojnë në vendet më të nxehta, duke shpëtuar njerëzit që janë në situata emergjente, duke ofruar kujdesin mjekësor që kanë nevojë aq shumë.

Mjekët janë njerëz që shpëtojnë jetë çdo ditë, puna e përditshme e të cilëve është kujdesi për shëndetin e pacientëve dhe ndihma e paçmuar e të cilëve nevojitet vazhdimisht, si në ditët e javës ashtu edhe në fundjavë. Secili prej tyre është i zënë me biznesin e tij – dikush ka zgjedhur një rrugë vërtet hyjnore dhe kontribuon në lindjen e një jete të re, dhe dikush, duke harruar gjumin, vepron me orë të tëra dhe kështu jep një jetë të dytë.

Secili ka detyrën e tij, mjetet, pilulat, pikat dhe injeksionet e veta, por të gjithë mjekët kanë një qëllim kryesor të përbashkët – ata punojnë për të mirën e shëndetit tonë, duke ndihmuar në forcimin e tij.

Prandaj, Dita Ndërkombëtare e Mjekut është rasti më i mirë për t’i uruar të gjithë dhe për t’i falënderuar për punën e tyre vetëmohuese.