Tuesday, September 26, 2023

Kryeqyteti stoliset për nder të Ramazanit


Prishtina stoliset për nder të Ramazanit.

Besimtarët e fesë myslimane në Kosovë që nga 23 marsi po e shënojnë muajin e Ramazanit.

Ky muaj përpos që karakterizohet me abstenimin nga ushqimi dhe pija për një kohë gjatë ditës, besimtarët bëjnë lutje dhe tregojnë solidaritet për njerëzit që kanë nevojë.

Shumë qytete të botës me rastin e Ramazanit, janë rregulluar për nder të këtij muaji të madhërishëm e në mesin e tyre nga e diela është edhe Prishtina.

Një pjesë e kryeqytetit kah Xhamia e Madhe është stolisur për këtë festë të myslimanëve