Monday, December 11, 2023

Rritje pagash në protestën e sotme kërkuan edhe punonjësit e Ministrisë së Kulturës

Punëtorët e Ministrisë së Kulturës, Administratës për Trashëgimi Kulturore dhe Agjencisë së Filmit kërkuan lidhjen e kontratës kolektive dhe rritjen e pagave sipas parimit të Ministrisë së Financave, gjatë protestës së mbajtur para Qeverisë.

 

Kryetari i Organizatës sindikale të UPOZ-it në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Branko Kostovski, përsëriti se kërkesa e tyre e vetme është që të kenë paga dinjitoze.

 

– Thjesht, nuk mund të mos pyetet, a nuk duhet të gëzojnë të gjithë në mënyrë të barabartë të drejtat e tyre themelore njerëzore në një vend të sunduar nga ligji? Si mundet një grup i dukshëm prej 190 punonjësish në Ministrinë e Kulturës, Administratën e Trashëgimisë Kulturore dhe Agjencinë e Filmit të jetë kaq i padukshëm për autoritetet në shtet? A nuk është problemi ekzistencial i 190 punëtorëve nga sektori i kulturës çështje për të cilën nuk mund të gjendet zgjidhje, tha Kostovski në protestën e sotme.

kryetari i Organizatës sindikale të Ministrisë së Kulturës Branko Kostovski Kryetari i Organizatës sindikale të UPOZ-it në Ministrinë e Kulturës Branko Kostovski tha se do të vazhdojnë protestat çdo ditë deri në plotësimin e kërkesës së tyre, e
cila , tha ai, zbret në marrjen e pëlqimit nga Ministria e Financave, e cila do të mundësojë nënshkrimin e kontratës kolektive dhe përfundimisht do të zgjidhë problemin e të punësuarve në sektorin e kulturës.

 

– Ne duam të themi një gjë – mungesa e dialogut dhe mungesa e dëgjimit për punonjësit që kujdesen për zhvillimin e kulturës, për harmonizimin e politikave të diversitetit kulturor, për integrimin kulturor është një hyrje në diçka tjetër. Ne nuk e pranojmë heshtjen dhe do të jemi çdo ditë këtu, derisa të marrim pëlqimin nga Ministria e Financave, e cila do të mundësojë nënshkrimin e marrëveshjes kolektive dhe më në fund do të arrihet një zgjidhje për të punësuarit në sektorin e kulturës, shtoi Kostovski.