Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi tha se asnjëherë nuk janë konsultuar nga institucionet sa i përket faljes së 100 eurove nga tatimi.

Ai i tha se për një vendim që prek drejtpërdrejtë buxhetin e komunave është dashur që të ketë diskutimi më të gjerë.

Ibrahimi ka sqaruar se në bazë të analizave, pas propozimit që të falen 100 euro nga tatimi, komunat kanë konstatuar se inkasomi do të bije për 40%, duke bërë kështu që të humbin dhjetëra miliona euro.

“Si edhe herëve të tjera edhe këtë herë Ministria e Financave nuk i ka konsultuar fare komunat sa i përket hartimit të këtij ligji, ky ligj do të ketë impakt në buxhetet komunale dhe për këtë arsye niveli qendror është dashur patjetër t’i konsultojë komunat sa i përket hartimit të këtij dokumenti. Në këtë dokument parashihet që komunat të marrin vendime sa i përket faljes së tatimit në pronë deri në vlerën 100 euro për çdo tatimpagues, edhe ky propozim nga niveli qendror patjetër se është dashtë të konsultohet me nivelin lokal, sepse i prek buxhetet e komunave”.

“Në bazë të analizave që janë bërë nga drejtorët e buxhetit nga kolegjiumi jonë profesional i financave dhe buxhetit, nëse kjo klauzolë do të zbatohet nga komunat e Republikës së Kosovës del që inkasimi do të bie për 40%, për faturat e vitit 2023, pra komunat do të inkasojnë më pak rreth 40% të të hyrave nga tatimi në pronë, do të thotë që kjo shumë në total do të jetë me dhjetëra miliona euro, pra dëmi i cili kushtimisht them mund të shkaktohet nga zbatimi i këtij neni është me dhjetëra miliona euro në nivelin lokal”.

Ai shton se ndonëse me këtë vendim preket xhepi i qytetarit, me mos inaksim të tatimit, sërish ata do ta atakohen me mosrealizimin e projekteve nga komunat.

Ibrahimi pret që të ftohen në takim në Parlament e të vendosin për këtë çështje, raporton EO.

“Patjetër që interesi është për qytetarin, kryetarët mendojnë për interesin e qytetarit, por në mënyrë që t’ia lehtësojnë jetën edhe qytetarëve komunat kërkojnë bashkëpunim, bashkëveprim me nivelin qendror sa i përket tatimit në pronë. Neve po besojmë që Parlamenti i Republikës së Kosovës, do t’i konsultojë komunat sepse Qeveria i ka neglizhuar këtë konsultim, domethënë nuk i ka konsultuar fare komunat po besojmë që Parlamenti i Republikës së Kosovës, do të diskutohej me kryetar të komunave sa i përket tatimit në pronë në mënyrë që të dalim më një qëndrim, i cili është më i lehtë për qytetarin e Republikës së Kosovës, po besojmë që gjatë javëve në vijim kryetarët e komunave do të ftohen nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, që të diskutohet në mënyrë që zbatimi të jetë më i lehtë për qytetarin e Republikës së Kosovës”.

“Zgjidhja më e mirë si çdo herë është diskutimi, me hisedarët kryesor në këtë rast komunat, domethënë diskutimi nuk ka ndodhë nga Qeveria, por besoj që do të ndodhë nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, në mënyrë që ta kemi një projektligj që është i zbatueshëm më lehtë për qytetarët e Kosovës, e jo të vijmë në situata kur faturat e tatimit në pronë dyfishohen e në disa raste trefishohen pa konsulta me komunat dhe faji dëshirohet nga niveli qendror të bartet nëpër komuna”.

Një propozim të tillë e ka dhënë ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, pas rritjes shumëfish të tatimit në pronë, me ç’rast vendimi ka nxitur reagime të shumta në vend.