Në Gjykatën Themelore në tetove sot duhet të mbahet seanca në të cilën do ët thuhen fjalët përfundimtare të Prokurorisë dhe mbrojtjes së të akuzuarve, të cilët akuzohen për disa vepra penale të ndërlidhura me zjarrin në spitalin modular që ndodhi në shtator të vitit 2021, me çrrastë jetën humbën 14 persona.Gjykimi për këtë rast ka filluar në dhjetor të vitit 2022.