Lidhja me portet e Durrësit dhe Burgasit ka qenë një kërkesë e kahershme e Odave ekonomike të vendit, të cilat kërkonin një alternativë për portin e Selanikut, me synimin për uljen e çmimeve të transportit dhe mundësinë e një zgjedhjeje më të madhe në importin dhe eksportin e mallrave. Me vetëm një lidhje porti ndërkombëtar, Maqedonia e Veriut rrezikoi të bllokohet plotësisht në rast të bllokadës ose grevës në Selanik, me kompanitë vendase që paguajnë çmime deri në tre herë më të larta për transportin e mallrave, duke rezultuar në një goditje për ekonominë vendase.

Udhëkryq i Ballkanit

Ndërtimi i korridoreve 8 dhe 10D është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore që kanë nisur në vend që nga pavarësia e tij dhe të gjithë në vend e dinë rëndësinë e tyre. Me ndërtimin e këtyre korridoreve, vendi, përveç portit të Selanikut, do të lidhet përfundimisht me dy porte të tjera – me atë në Durrës dhe Burgas dhe do të bëhet një udhëkryq në Ballkan.

Kjo lidhje dhe ky pozicionim i Maqedonisë si qendër reale e Ballkanit është një projekt më i madh se një Qeveri dhe që është planifikuar dhe konceptuar që nga pavarësia dhe Qeveria aktuale është e vetmja që ka vendosur të përveshë mëngët dhe në vend të premtimeve boshe të fillojë realizimin e këtij projekti.

Mbi 650 milionë euro për sektorin e ndërtimit vendor

Ky investim kapital, përveçse do të lidhë vendin me dy porte të reja, do të stimulojë ekonominë, do të modernizojë dhe do ta bëjë më të sigurt infrastrukturën rrugore, por do të ndihmojë edhe sektorin e ndërtimit vendas me mbi 650 milionë euro. Sipas marrëveshjes me kontraktorët “Bechtel dhe Enka”, 51 për qind e totalit të mjeteve për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d duhet të jetë për punësimin e nënkontraktorëve vendas, gjë që do të kontribuojë në rritjen e pagave të punëtorëve, rritjen, zhvillimin dhe modernizimin e kompanive vendase.

Me ndërtimin e rrugëve të reja, të shpejta dhe të sigurta, do të kontribuojë në përmirësimin e sigurisë në komunikacion, si dhe lidhjen më të shpejtë të qyteteve në vend, gjë që në fund të fundit kontribuon në zhvillimin e ekonomisë në këto qytete, të cilat tashmë janë të ndërprera, larg nga pjesa tjetër. Rrugët e mira do ta bëjnë vendin më tërheqës për turistët dhe kalimtarët e huaj, që do të thotë fitim shtesë për shtetin.

Obstruksionet e opozitës

Opozita, e cila tashmë kërkon mënyra të ndryshme për të dalë kundër këtij projekti, është e vetëdijshme për rëndësinë e ndërtimit të korridoreve 8 dhe 10d. Në fakt, përpjekja e tyre për të ndërtuar autostradën Kërçovë-Ohër është pjesë e këtyre korridoreve, por tani, kur autostrada do të ndërtohen me afate të përcaktuara dhe me cilësi të lartë, në vend të rrugëve të humbura dhe më shumë se një dekadë, ata parashtrojnë pyetje të ndryshme për të shkakuar probleme.

Fakti që VMRO-DPMNE ishte ftuar të merrte pjesë në grupin që përgatiti marrëveshjen me “Bechtel dhe Enka”, por ata nuk pranuan të marrin pjesë, është dëshmi se kundërshtimi i tyre është vetëm për të fituar pikë të vogla politike, e jo për çështje thelbësore. Me sjelljen e tyre ndaj këtij projekti të rëndësishëm infrastrukturor, ata vetëm konfirmojnë se qëndrojnë gjithmonë kundër interesave shtetërore, vetëm për qëllimet e tyre politike dhe personale.

Kush janë Bechtel dhe Enka?

Konzorciumi “Bechtel dhe Enka” përbëhet nga kompani të njohura që kanë punuar dhe po punojnë në projekte të mëdha dhe të rëndësishme në mbarë botën, si dhe në rajon. Dy kompanitë ndërtuan urën më të gjatë në Ballkan, mbi lumin Lepenc në Kosovë, me një gjatësi prej 5.75 kilometrash.

Përveç autostradës në Kosovë, “Bechtel dhe Enka” ndërtoi edhe autostradën e Moravës në Serbi, seksion që po ndërtohet duke zhvilluar infrastrukturën më moderne digjitale dhe sistemin e mbrojtjes nga përmbytjet. Një pjesë e kësaj autostrade u vu në shërbim javën e kaluar.

Gjatë ndërtimit të kësaj autostrade do të vendosen mbi 1000 kilometra kabllo optike që do të shërbejnë për përmirësimin e infrastrukturës 5G. Mbështetja dhe garancia për këtë projekt dhe për konsorciumin “Bechtel and Enka” është edhe qeveria britanike, e cila ka dhënë 430 milionë euro.

Por, përveç Ballkanit, “Bechtel” është aktiv edhe në vende të tjera të zhvilluara. Ata aktualisht janë duke punuar në një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës në Australi. Aeroporti Western Sydney në Australi, një projekt me vlerë mbi katër miliardë dollarë. Ky aeroport në Sydney pritet të finalizohet në vitin 2026 dhe do të jetë një nga më të mëdhenjtë në Australi me mbi 10 milionë pasagjerë në vit.