Sunday, May 28, 2023

Seancë e Komisionit kuvendor për politikë të jashtme

Komisioni Kuvendor për politikë të jashtme sot do të mbajë seancë, në të cilën duhet të shqytohen disa ratifikime.

Në rend dite të ratifikimeve të Konventës për eliminimin e dhunës dhe shqetësimin në fushën e punës, 2019 (C 190), të marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në “Doganat”, Program i Unionit për bashkëpunim në fushën e doganave, të Protokollit për ndryshim dhe plotësim të Marrëveshjes mes Palëve në Konventës për bashkëpunim policor në Evropën Juglindore për shkëmbm të automatizuar të të dhënave të ADN-së, të dhëna daktiloskopike dhe të dhëna për regjistrim të automjeteve, si dhe të Marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e mekanizmave për siguri me ushqim në Ballkanin Perëndimor.