Saturday, December 2, 2023

Kryeministri Kovaçevski me urim për Ditën e Gjuhës Maqedonase – 5 Maji: Gjuha maqedonase është shtyllë e kombit tonë, statusi i saj si i barabartë me të gjitha gjuhët në BE është i pacenueshëm

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski dërgoi telegram me urime me rastin e Ditës së Gjuhës Maqedonase – 5 Maj, deri te Fakultetit Filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup, si dhe deri te Instituti i Gjuhës Maqedonase “Kërste Misirkov” në Shkup.
Në vitin 2019, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e shpalli këtë ditë Dita e Gjuhës Maqedonase për nder të 5 majit 1945, kur Qeveria e parë e Republikës Popullore të Maqedonisë e ka miratuar alfabetin maqedonas si shkrim zyrtar.

“Sot gjuha maqedonase njihet dhe njihet si shtyllë e kombit tonë dhe është e bazuar në legjislacionin evropian. Për herë të parë, me nënshkrimin e Marrëveshjes me FRONTEKS-in, statusi i saj si i barabartë me të gjitha gjuhët e tjera që fliten në Bashkimin Evropian është i pacenueshëm”, tha Kryeministri Kovaçevski në urimin e tij drejtuar Fakultetit Filologjik “Bllazhe Koneski”. në Shkup. Ai potencoi se si shtesë e aktiviteteve të mëparshme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut inicon miratimin e Ligjit të ri për përdorimin e gjuhës maqedonase, i cili do të zgjerojë fushat në të cilat është gjuha standarde maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik. përdoret, si dhe vendosja e çmimit të ri shtetëror për njohjen e arritjeve të larta profesionale dhe shkencore në fushën e gjuhës maqedonase në vend dhe jashtë saj, i cili propozohet të mbajë emrin e të madhit Bllazhe Koneski.

Në urimin deri te Instituti i Gjuhës Maqedonase “Kërste Misirkov” në Shkup, Kryeministri Kovaçevski thotë.

“Së bashku me ju dhamë mbështetje aktiviteteve për afirmimin e vazhdueshëm të gjuhës maqedonase përmes implementimit të platformës së internetit makedonski.gov.mk, në të cilën është vendosur “Fjalori interpretues i gjuhës maqedonase” i digjitalizuar. Fjalori interpretues vazhdoi me iniciativën e mëparshme të Qeverisë kur u digjitalizua edhe drejtshkrimi i gjuhës maqedonase, si dhe përkrahëm digjitalizimin e të gjitha dosjeve në Institutin e Gjuhës Maqedonase, ku pas më shumë se 20 vitesh kemi mundësuar punësimin e 17 të rinjve. , që dëshmon në vepër kujdesin për gjuhën maqedonase. Me mbështetjen dhe afirmimin tuaj të vazhdueshëm vetëmohues të gjuhës maqedonase, të përkthyer në aktivitete konkrete, keni treguar se si ta doni, respektoni dhe çmoni trashëgiminë tonë të çmuar kulturore, e cila do të mbetet amanet për gjeneratat e ardhshme”, theksoi Kryeministri Kovaçevski në urimin e tij drejtuar Institutit të Gjuhës Maqedonase”Kërste Misirkov” në Shkup.