Sunday, December 3, 2023

Mbledhje të komisioneve kuvendore për çështje evropiane dhe për sistem politik

Në Kuvend sot mbledhje do të mbajnë Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive dhe Komisioni për çështje evropiane.

Në rend dite të Komisionit për çështje evropiane janë propozim ligjet për ndryshim të ligjeve për disiplinë financiare dhe për shoqatat financiare, si dhe Propozim ligji për procedurën civile, Propozim ligjin për ekspertizë dhe Propozim ligjin për nënprodukte me prejardhje nga kafshët, të gjithë në lexim të dytë.
Mbledhje të komisioneve kuvendore për çështje evropiane dhe për sistem politik

Në Kuvend sot mbledhje do të mbajnë Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive dhe Komisioni për çështje evropiane.

Në rend dite të Komisionit për çështje evropiane janë propozim ligjet për ndryshim të ligjeve për disiplinë financiare dhe për shoqatat financiare, si dhe Propozim ligji për procedurën civile, Propozim ligjin për ekspertizë dhe Propozim ligjin për nënprodukte me prejardhje nga kafshët, të gjithë në lexim të dytë.

Lexo Edhe:

2 шолји дневно ќе ви ги исчистат вените подобро од таблетите!

Profesori i Universitetit të Beogradit: Është e mundur që në Serbi të jetë…
Anëtarët e Komisionit për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive, ndërksq, do të diskutojnë për Raportin vjetor të Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit për vitin 2022, Raportin vjetor për punën e Komisionit shtetëror për vendim-marrje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse për vitin 2022, raportet vjetore të Agjencisë për ,brojtje të së drejtës së qasjes së lirë drejt informatave të karakterit publik për vitin 2022. Gjithashtu edhe raportet për punën e Këshillit të prokurorëve publik, të Komisionit shtetëror për vendim-marrje në procedurë administrative dhe procedurë të raportit të punës në shkallë të dytë në vitin 2022, të Agjencisë për mbrojtje të të dhënave personale për vitin 2022, të Këshillit ionspektues për vitin 2022, si dhe Raportin vjetor për zbatim të Strategjisë nacionale për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave 2021-2025, për periudhën 01.01.2022 deri më 31.12.2022