Kuvendi sot duhet të filloj mbledhjen e 115 në të cilën duhet të miratoj nevojën për sjelljen e disa ligjeve që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D.

Këto propozim ligje të cilat qeveria i propozoi me yll evropian do të shqyrtohen në Komisionin për Çështje Evropiane.