Katër maji, është hera e fundit kur deputetët u panë në seancën plenare.

Nga ajo ditë kur kanë kaluar më shumë se dy javë nuk u mblodh asnjëherë kjo legjislaturë duke lënë në pritje pikat për diskutim nga muaji shkurt.

Monitoruesit u bëjnë apel deputetëve që t`i thërrasin mendjes për përgjegjësitë që kanë. Në disa seanca pozita nuk mund ta bënte as shumicën e thjeshtë prej 61 deputetëve.

Për këte, KDI kërkon reflektim pasi kur kanë kaluar gati gjysma e vitit s`është përmbushur as 1/5 e planit të punës. Për mosefikasitetin e ‘tempullit të demokracisë’, po kritikon edhe opozita.

Mungesat, si sjellje të papërgjegjshme të ligjvënësve i kritikoi në prill edhe kreu i Kuvendit.