Rritet kostoja e ndërtimit krahasuar me një vit më parë.

Për 3.3 përqind është rritur kostoja e ndërtimit në tre muajt e parë të vitit 2023, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Nga Indeksi i Kostos së Ndërtimit i publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës rritja është vërejtur tek transporti për 16.4 përqind, makineritë 11.1 përqind, kostot tjera 10.1 përqind, pagat 2.8 përqind dhe materialet 2.4 përqind.

Rënia ka qenë tek energjia me -14.9 përqind.

Ndërkaq rënie është vërejtur kur është krahasuar tremujori i parë i vitit aktual me tremujorin e fundit të 2022-ës. Kjo rënie ka qenë 1.3 përqind dhe theksohet te: Transporti -6.9 përqind, materialet -1.4 dhe pagat për 0.4 përqind.