Kompania “Adrius” ka nisur me modesti, por me vizion për t’u bërë një kompani serioze që do të eksportojë në tregjet e huaja. “Pikërisht këtë e ka njohur Qeveria, pra me marrëveshjen e parë për ciklin e investimeve 2018-2021, për investimin prej 110 milionë denarë, e përkrahëm me masën Mbështetje për rritje të investimeve kapitale dhe të ardhurave, me rreth 9 milionë denarë. Adrius i inkurajuar nga ndihma financiare e Qeverisë ka hyrë në ciklin e dytë investues, në vlerë prej së paku 35 milionë denarë për periudhën 2022-2026, për të cilin e mbështesim në aspektin e punësimit të ri, rritjes së investimeve kapitale dhe të ardhurat dhe rritjes së konkurrueshmërisë në treg, e cila është veçanërisht e rëndësishme sepse është një kompani e orientuar drejt eksportit”, tha Bytyqi. Besimit, qeveria do t’i përgjigjet me ndryshimin e Ligjit për Mbështetjen Financiare të Investimeve për pagesë të garantuar 100% për secilën kompani, në mënyrë që në të ardhmen pagesa e mbështetjes të mos varet nga vullneti i dikujt”, deklaroi Bytyqi.

Pronari i kompanisë Adrius, Rexhep Bajrami, falënderoi Qeverinë për ndihmën financiare, veçanërisht në kohë krize.

“Ne si kompani jemi shumë të kënaqur nga ndihma e qeverisë, sepse këtë ndihmë e kemi shfrytëzuar për të përmirësuar gjendjen brenda kompanisë, por edhe të mbajmë punëtorët si dhe të përmirësojmë punën e paketimit. Kemi pasur shumë nevojë sidomos në kohërat e krizës, tashmë e kemi tejkaluar këtë moment dhe nuk do ta ndalim punën, por do të vazhdojmë më fuqishëm duke rritur numrin e punëtorëve dhe kapacitetet, pasi tashmë bëjmë edhe eksport. Ndihma na ka shërbyer të dëshmojmë se kemi cilësi dhe produkte të mira”, tha Bajrami.