Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik nënshkruan marrëveshje me IESC amerikane 🇲🇰 🇺🇲 e mbështetur nga USAID North Macedonia, kështu ka informuar drejtori Festim Halili.
📚🚀 Do krijohet “Green jobs training Hub”, ku do të trajnohen 200 punëtorë dhe 50 nga to do të punësohen si instalues të solar paneleve 🌅, operator hidroelektrik, instalues të pompave gjeotermale, teknik të makinave elektrike dhe edukues për reduktimin e mbeturinave.
✅️ Do promovojmë sipërmarrësinë rinore dhe lidershipin.
✅️ Ndryshimet klimatike dhe punësimet e blerta.
✅️ Zhvillimin e ekosistemit të start-upeve në vend.

https://www.facebook.com/photo?fbid=900408704982930&set=pcb.900408814982919