NASA po punon në mënyrë aktive për të zhvilluar një burim të qëndrueshëm energjie për kolonitë e ardhshme hënore. Hulumtimi i ndarjes sipërfaqësore ka potencialin për të mundësuar operacione të qëndrueshme jo vetëm në Hënë, por edhe në Mars.

Në vitin 2022, NASA u dha partnerëve të saj tre kontrata me vlerë 5 milionë dollarë për të zhvilluar dizajne konceptuale për reaktorët e vegjël të ndarjes bërthamore që do të përdoren në sipërfaqen e Hënës.

“Një demonstrim i një burimi të energjisë bërthamore në Hënë është i nevojshëm për të treguar se është një opsion i sigurt, i pastër dhe i besueshëm. “Nata hënore është një sfidë nga një këndvështrim teknik, kështu që një burim energjie si ky reaktor bërthamor, i cili funksionon në mënyrë të pavarur nga Dielli, është një opsion për kërkime afatgjata dhe përpjekje shkencore në Hënë,” tha Trudy Cortes, një përfaqësues. të NASA-s.

Agjencia hapësinore tregoi se dizajni konceptual duhet të përfshijë sistemet e konvertimit të energjisë në reaktor, mekanizmat e refuzimit të nxehtësisë dhe sistemet e menaxhimit dhe shpërndarjes së energjisë.

NASA ka mbetur e hapur ndaj ideve dhe mbështet inovacionin e partnerëve të saj komercialë, kështu që nuk ka bërë shumë kërkesa ndaj tyre për të menduar jashtë kutisë.

Ndër specifikimet standarde të modelit për reaktorin është një peshë nën gjashtë tonë dhe aftësia për të prodhuar 40 kW energji elektrike. Kjo shumë energji elektrike do të jetë e mjaftueshme për demonstrime, me energji shtesë të disponueshme për të fuqizuar shtëpitë hënore, roverët, rrjetet rezervë dhe misionet kërkimore. Rreth 40 kW energji është e mjaftueshme për të furnizuar me energji 33 familje në Shtetet e Bashkuara.

NASA ftoi partnerët të projektonin një reaktor që mund të funksiononte në mënyrë autonome për dhjetë vjet pa ndërhyrjen njerëzore.

Procesi i projektimit përfshinte gjithashtu çështje sigurie, veçanërisht në lidhje me dozën e rrezatimit dhe mbrojtjen.

Reaktori bërthamor shquhet si një burim energjie sepse teknologjia mund të instalohet në zona që janë në hije të përhershme. Një natë hënore është teknikisht e kërkuar sepse zgjat 14 ditë tokësore, kështu që ekzistenca e energjisë së pavarur nga Dielli është vendimtare për kërkimin dhe përpjekjet shkencore në Hënë. Sistemi bërthamor mund të funksionojë vazhdimisht gjatë netëve të dyta dhe të ashpra hënore.

“Ne po marrim shumë informacion nga tre partnerët, do të marrim kohë për ta analizuar dhe për të përcaktuar se çfarë ka kuptim për fazën e dytë. Ne do të përdorim më të mirën e fazës së parë për të vendosur kërkesat e dizajnit të sistemit, “tha Caldon.

Pas përfundimit të fazës së dytë në vitin 2025, nisja e reaktorit pritet në fillim të viteve 2030.