“Punonjësit e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore në orën 11 dalin në protestë paralajmëruese për shkak të pakënaqësisë për mos harmonizimin e pagave me rritjen e pagës minimale”, njoftoi Sindikata e UPOZ-it.

Punonjësit e FSSH-së kanë bërë të ditur se nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ata do të dalin në grevë nga 1 qershori.

Ata kërkojnë që gjatë muajit maj të shkarkohet Bordi Drejtues dhe të emërohen anëtarë të rinj, të cilët do të lejojnë rregullimin e pagave të punonjësve, pra të mos reduktohen të ardhurat nga 1 qershori. Bëhet fjalë për një shumë prej 2.400 denarë.

Sipas informacioneve të “Sloboden Pechat”, në fund të javës së kaluar ka qenë mbledhja e Bordit Drejtues të Fondit, ku në rend dite ka qenë rregullimi i pagave të punonjësve. Mirëpo, anëtarët e Bordit Drejtues votuan se nuk do të diskutohej për këtë, gjegjësisht e hoqën atë pikë nga rendi i ditës dhe e lanë për pas zgjedhjeve.