Home Maqedoni Bushi: Bashkëpunimi mes MPB-së dhe BE-së në nivelin më të lartë strategjik

Bushi: Bashkëpunimi mes MPB-së dhe BE-së në nivelin më të lartë strategjik

Terrorizmi ditëve të sotme synon të rrezikojë vlerat pozitive të njerëzimit, liritë demokratike nëpër institucione në nivel lokal edhe në atë ndërkombëtar dhe është një nga sfidat më të mëdha me të cilën përballen sistemet e sigurisë në çdo vend. Kështu është shprehur zëvendësministri i Brendshëm Nazim Bushi gjatë ngjarjes finale të projektit “Forcimi i kapaciteteve koordinuese në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit” – IPA 2016.

Sot kisha nderin të flas në ngjarjen finale të projektit “Forcimi i kapaciteteve koordinuese në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit” – IPA 2016 bashkë me zëvendës shefin e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, Vassalo, Ambasadorin e Republikës së Italisë, Silvestri, Drejtorin e Agjencisë për Siguri Kombëtare, Dimovski dhe Koordinatorin Nacional.

Ky është fjalimi i plotë i Bushit:

Apostollovski dhe Zëvendësdrejtoresha e Agjencisë së Inteligjencës Bakrevska Dodovska morrën pjesë dhe folën në ngjarjen finale të tuining projektit “Forcimi i kapaciteteve për koordinim në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit”, financuar nga programi kombëtar IPA për vitin 2016, i cili u trajtua nga Drejtuesi i Projektit të ZC – Gjeneral Nikola Konfort, udhëheqës i projektit të ZK – z. Zllatko Apostolloski, si dhe prezantimin e aktiviteteve të projektit dhe qëndrueshmërisë nga Këshilltari i Përhershëm i Tuining-ut – Nënkolonel Masimo Pani.

Gjatë fjalimit theksova se terrorizmi si një fenomen i ditëve të sotme në esencën e tij synon të rrezikojë të gjitha vlerat pozitive të njerëzimit, mbi të gjitha lirinë dhe vlerat demokratike, të përfaqësuara në institucionet si në nivel lokal ashtu edhe në atë ndërkombëtar dhe është një nga sfidat më të mëdha me të cilën përballet sistemi i sigurisë në çdo vend.

Për këtë, sistemi i mbrojtjes nga kërcënimet terroriste ka nevojë për trajnime të vazhdueshme dhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve që janë përgjegjëse për trajtimin dhe luftimin e terrorizmit. Investimet në burimet njerëzore profesionale dhe trajnimi i vazhdueshëm i tyre janë të një rëndësie të madhe, si një element i rëndësishëm në zhvillimin e kapaciteteve të të gjitha institucioneve të përfshira në luftën kundër terrorizmit.

Gjithashtu më gëzon fakti se bashkëpunimi me Bashkimin Evropian është vendosur në nivelin më të lartë të mundshëm strategjik dhe është vendimtar në drejtim të ndërtimit të një sistemi vlerash dhe institucionesh shoqërore dhe tha se rezultatet e arritura në 2 vitet e fundit janë dëshmi se ne kemi të realizuar edhe një projekt të suksesshëm, ndërsa një nga segmentet më të rëndësishme të këtij bashkëpunimi ishte instrumenti i asistencës para anëtarësimit IPA, përmes të cilit është bërë progres i dukshëm, veçanërisht në fushën e reformës së administratës publike dhe institucioneve demokratike, me qëllim forcimin e sundimit të së drejtës.

Shembull i bashkëpunimit të realizuar me sukses ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut është realizimi i tuining projektit “Forcimi i kapaciteteve koordinuese në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit – IPA 2016, i zbatuar nga karabinierët italianë.

Ndihma teknike dhe mbi të gjitha eksperte e marrë përmes këtij tuining projekti  është e një rëndësie të madhe për forcimin e kapaciteteve të njësive organizative kompetente që në punën e tyre përfshijnë luftën kundër terrorizmit.

Një nga përfitimet më të mëdha të këtij projekti është zhvillimi i Procedurave Standarde të Operacionit për Ekipin Kombëtar të Veprimit kundër Terrorizmit dhe përgatitja dhe nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit për luftën kundër radikalizimit nëpërmjet internetit.

Zbatimi i aktiviteteve të parapara në kuadër të projektit siguroi forcimin e kapaciteteve të specializuara operacionale të shërbimeve të sigurisë për mbrojtjen e popullsisë, pronës dhe infrastrukturës nga kërcënimet e lidhura me ekstremizmin e dhunshëm, radikalizimin dhe terrorizmin, si dhe fuqizimin e kapaciteteve të organet kombëtare që identifikojnë, hetojnë dhe ndjekin penalisht të gjitha llojet e kërcënimeve nga ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi.

Në fund të fjalimit falënderova Bashkimin Evropian dhe Ministrinë e Brendshme të Republikës së Italisë për të gjithë ndihmën e marrë nga Ministria e Brendshme, përfshirë mbështetjen dhe bashkëpunimin e përbashkët në fushën e sigurisë dhe shprehu bindjen e fortë se do të zhvillohet në të ardhmen për të ndërtuar me sukses sigurinë dhe sistemin e sigurisë.