Home Maqedoni Ganiu: Hapëm kapitull historik, lëshuam në përdorim kulmin fotovoltaik në objektin e...

Ganiu: Hapëm kapitull historik, lëshuam në përdorim kulmin fotovoltaik në objektin e komunës

Sot hapëm një kapitull historik, bashkë me liderin e shqiptarëve, Ali Ahmeti, me përfaqësues të kabinetit qeveritar, deputetë të zonës, udhëheqës të institucioneve dhe qytetarë, lëshuam në përdorim kulmin fotovoltaik në Objektin e Komunës së Çairit.
Investues: Ministria e Mjedisit Jetësor
70 panele fotovoltaike në kulmin e objektit
Energji e prodhuar – 26. 195 kWh brenda vitit
Efikasitet energjetik në objektet
Kursim deri 50 %
Burim i pastër dhe i qëndrueshëm i energjisë
Ardhmëri e qëndrueshme e energjisë
0 ndikim negativ tek mjedisi jetësor
Pa ndotje
Zvogëlim i emetimit të gazrave
Rritje e përdorimit të teknologjisë së gjelbër
Sigurim i tranzicionit në energji të pastër
Këtu nuk ndalojmë, shumë shpejtë lëshojmë në përdorim edhe kulmet
fotovoltaike në 4 shkolla fillore dhe kopshte
“7 Marsi”
“Ismail Qemali”
“Kongresi i Manastirit”
Kopshti për fëmijë “Vesëza”
180 panele fotovoltaike
Energji e prodhuar – 100.000 kWh brenda vitit